Day: June 27, 2013

Futuru Instalasaun Baze Naval FALINTIL-FDTL iha Hera: Análiza Impaktu Sosial, Ekonomiku, Ambiental no MilitarFuturu Instalasaun Baze Naval FALINTIL-FDTL iha Hera: Análiza Impaktu Sosial, Ekonomiku, Ambiental no Militar