Day: 11 November 2013

Prespetiva Sosiedade Sivil Kona-bá Proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2014 ba Ministériu Defeza no SiguransaPrespetiva Sosiedade Sivil Kona-bá Proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2014 ba Ministériu Defeza no Siguransa