Day: February 20, 2015

Hasai Husi Kamera-Abuzu kona-bá Diretus Humanus husi F-FDTL no PNTLHasai Husi Kamera-Abuzu kona-bá Diretus Humanus husi F-FDTL no PNTL