Day: 29 June 2012

Fundasaun Mahein’s DayFundasaun Mahein’s Day


Partidu Polítiku Sira Nian Polítika Ba Seitor Defeza no Siguransa Periodu 2012-2017Partidu Polítiku Sira Nian Polítika Ba Seitor Defeza no Siguransa Periodu 2012-2017