Day: 27 March 2017

Hakat husi Idade Infantil Aprende Servisu Sai Maduru no Profesional (Aniversariu PNTL XVII – 27 Marsu 2000-27 Marsu 2017)Hakat husi Idade Infantil Aprende Servisu Sai Maduru no Profesional (Aniversariu PNTL XVII – 27 Marsu 2000-27 Marsu 2017)