Day: June 24, 2021

Timor-Leste Nia Abstensaun Iha Vota UN Kona-bá Myanmar: polítiku, prinsípiu ho pragmatizmuTimor-Leste Nia Abstensaun Iha Vota UN Kona-bá Myanmar: polítiku, prinsípiu ho pragmatizmu