Day: 28 October 2021

Hafoin Tinan 30 Akontesimentu Santa Cruz: Legadu Max Stahl Nian no Kontinuasaun Luta Joventude Timor-Oan SiraHafoin Tinan 30 Akontesimentu Santa Cruz: Legadu Max Stahl Nian no Kontinuasaun Luta Joventude Timor-Oan Sira