Tag: Hanoin Lisuk

FM Buka Hanoin LisukFM Buka Hanoin Lisuk


Ita ema Timor? Ita iha hanoin ka ideas ruma konaba lezislasaun, badjeto, orsanmentu, polici ho isu nebe’e iha relasaun ba F-FDTL, PNTL, ho SNSE iha Timor-Leste? Hanoin Lisuk konaba krime, READ MOREREAD MORE