Day: September 25, 2014

Polítika Krisaun Polísia Sientífika Investigasaun Kriminál (PSIK) Parseiru no Ameasa ba Instituisaun SiguransaPolítika Krisaun Polísia Sientífika Investigasaun Kriminál (PSIK) Parseiru no Ameasa ba Instituisaun Siguransa


Iregularidade Iha Promosaun Estraordinariu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Tinan 2012Iregularidade Iha Promosaun Estraordinariu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Tinan 2012